Ngày đăng bài: 14/03/2019 16:12
Lượt xem: 1417
CSDL của Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc

Là kho số liệu nội sinh lớn của Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐH Quốc gia Hà Nội, với 50.000 tài liệu có giá trị khoa học cao, bao trùm tất cả các lĩnh vực khoa học đang đào tạo và nghiên cứ tại ĐHQGHN. Hàng năm bổ sung 8.000 - 10.000 tài liệu các đề tài NCKH, luận văn, sách...

Địa chỉ truy cập: http://repository.vnu.edu.vn/