Ngày đăng bài: 15/06/2022 09:08
Lượt xem: 137330
Thông báo về việc Cấp tài khoản miễn phí sử dụng Học liệu số VNU-LIC
Kính gửi Quý bạn đọc!
Trung tâm Tri thức số là sáng kiến do VNU-LIC (Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN) đề xuất, chính thức ra mắt ngày 01/10/2021 tại địa chỉ: http://digitalknowledgehub.vnu.edu.vn/. Trung tâm Tri thức số ra đời nhằm kết nối và tích hợp dữ liệu của nhiều thư viện số độc lập thành một hệ thống thống nhất, liên thông dữ liệu thông qua hệ thống tìm kiếm tập trung, cung cấp nhanh chóng và chính xác siêu dữ liệu và toàn văn từ các kho tri thức số của hệ thống hiện với gần 200.000 bản ghi bao gồm: luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu, sách, giáo trình thuộc mọi lĩnh vực khoa học,… tùy
Hiện nay, Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN cấp miễn phí 01 tài khoản cho Thư viện trường CĐSPTW (thời hạn truy cập đến 31/12/2022) để truy cập vào kho tài liệu số nội sinh của VNU-LIC gồm 33.793 luận án, luận văn số; 2000 kết quả nghiên cứu và 52.401 kỷ yếu hội nghị, hội thảo.
Địa chỉ truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/
Tài khoản: cdsptu
Mật khẩu: 1eceff46
Bạn đọc xin vui lòng tải ứng dụng VNU LIC và sử dụng tài khoản, mật khẩu VNU để đọc sách.
Phần mềm đọc sách mọi lúc mọi nơi:
Mọi thắc mắc/ hỗ trợ truy cập xin vui lòng liên hệ:
☎️ 024.6253.9899
Email: lic@vnu.edu.vn
Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng kính báo.
Cùng chuyên mục