Ngày đăng bài: 01/03/2022 15:03
Lượt xem: 115428
Số 35/TB-HĐTS Thông báo Tuyển sinh các ngành đào tạo năm 2022 trình độ cao đẳng, hệ chính quy

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC NHÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022 

                                               TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY

* Đăng ký Xét tuyển Online: PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2022

* Đăng ký Tư vấn tuyển sinh: TẠI ĐÂY 

VIDEO Hướng dẫn thi năng khiếu

Cùng chuyên mục