Ngày đăng bài: 31/01/2023 16:39
Lượt xem: 3016
Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương kết nối Thư viện số dùng chung các trường Đại học, Cao đẳng

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là trường thứ 17 kết nối Thư viện số dùng chung các trường Đại học, Cao đẳng và là trường kết nối đầu tiên của hệ CĐ.

 

Sau một thời gian dài nỗ lực cập nhật đầy đủ dữ liệu lên phần mềm thư viện và hoàn thành các yêu cầu về công nghệ phần mềm của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc. Bắt đầu từ ngày 13/12/2022, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường CĐ Sư phạm Trung ương chính thức là trường thứ 17 đủ điều kiện và được kết nối Thư viện dùng chung các trường ĐH, CĐ và là trường kết nối đầu tiên của hệ CĐ.
Đây là một trong những tiêu chí quan trọng của Thư viện trong Đánh giá Trường Chu kì 2 mà Thư viện đã đạt được.
Để sử dụng nguồn dữ liệu chung đó, kính mời các bạn đọc đăng nhập vào hệ thống: 

https://hub.idk.org.vn/ hoặc http://digitalknowledgehub.vnu.edu.vn/