Ngày đăng bài: 11/03/2021 15:17
Lượt xem: 4457
Giáo trình vệ sinh - dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non

Tác giả: Đặng Thị Thu Hà chủ biên; Hoàng Thị Thương Huyền, Trần Minh Đức

Cung cấp kiến thức về dinh dưỡng học đại cương, giá trị dinh dưỡng, đặc điểm vệ sinh của thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho trẻ em theo lứa tuổi, vệ sinh trường mầm non và vệ sinh chăm sóc trẻ

Mời bạn tìm đọc sách tại Phòng Giáo trình, Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

KHXG: 613.208320711Đ116H

ĐKCB:  101025264-563