Ngày đăng bài: 11/03/2021 15:18
Lượt xem: 4031
Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non theo định hướng lấy trẻ em trung tâm

Tác giả: Trịnh Thị Xim, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Thị Thanh Huyền

Giới thiệu về môi trường giáo dục trong trường mầm non, xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục trong trường mầm non, hướng dẫn và sử dụng một số đồ dùng và học liệu.

Mời bạn tìm đọc sách tại Phòng Giáo trình, Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

KHXG: 372.210711X126D

ĐKCB:  101024964-5263