Ngày đăng bài: 06/01/2016 16:06
Lượt xem: 43098
Nội quy Thư viện

               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

NỘI QUY

TTRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

(Ban hành kèm theo quyết định số 251/QĐ-CĐSPTW ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương)

 
 

 

 

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bạn đọc là toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Điều 2. Bạn đọc xuất trình thẻ sinh viên khi đến sử dụng Thư viện; Bạn đọc không được cho người khác mượn thẻ của mình để sử dụng Thư viện.

Điều 3. Khi nhận tài liệu tại các phòng phục vụ, bạn đọc kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi mượn, nếu có hiện tượng rách, bẩn, mất trang… cần báo ngay cho cán bộ thư viện, bạn đọc phải chịu trách nhiệm về số lượng và tình trạng tài liệu khi trả.

Điều 4. Bạn đọc phải trả tài liệu đúng thời hạn, chỉ được mượn tài liệu khi đã trả tài liệu đang mượn đúng quy định.

Điều 5. Bạn đọc đến Thư viện có trang phục nghiêm túc, giữ gìn vệ sinh, không mang theo đồ ăn uống; giữ trật tự và tuyệt đối không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực Thư viện.

Điều 6. Tuân thủ các quy định của Thư viện khi sử dụng máy tính tra tìm tài liệu. Bạn đọc chỉ được sử dụng Internet nhằm khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Không vào các website có nội dung không lành mạnh, không chơi game, không sao chụp, phổ biến thông tin, dữ liệu không được phép, không tải bất cứ phần mềm nào về máy tính.

Không được làm hỏng, rách các phích trong ô kéo của tủ mục lục.

Điều 7. Bạn đọc ngoài trường, có nhu cầu sử dụng Thư viện phải có giấy giới thiệu của cơ quan, chứng minh thư nhân dân và nộp lệ phí kí cược theo quy định hiện hành của Thư viện. Khi trả tài liệu, Thư viện sẽ trừ khấu hao để tu bổ tài liệu.

Điều 8. Thư viện có hình thức khen thưởng bạn đọc, ưu tiên đối với những bạn đọc tích cực và thực hiện tốt quy định của Thư viện. Hoan nghênh mọi ý kiến góp ý của bạn đọc đối với Thư viện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện.

 

PHẦN II. QUY ĐỊNH TẠI CÁC PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Mục A - Phòng Đọc:

Điều 9. Số lượng tài liệu được sử dụng quy định như sau:

Tài liệu dạng sách: 03 cuốn/lần đọc.

Báo, tạp chí: 02 cuốn/lần đọc.

Bạn đọc tự chọn báo, tạp chí trên giá và sắp xếp lại vị trí cũ sau khi sử dụng.

Điều 10. Tuyệt đối không mang tài liệu, báo, tạp chí ra ngoài phòng Đọc. Không lấy cắp, tráo đổi, cắt xén, viết nháp hoặc đánh dấu làm nhàu nát, hư hỏng tài liệu.

Mục B - Phòng Mượn:

Điều 11. Số lượng tài liệu được mượn và thời gian trả được quy định như sau:

* Đối với cán bộ, giảng viên: Tối đa 10 cuốn/lần mượn. Trong đó:

- Giáo trình: 1 năm

- Sách tham khảo: 06 tháng

* Đối với sinh viên: Tối đa 05 cuốn/lần mượn. Trong đó:

- Giáo trình: khi hết học phần

- Sách tham khảo: 1 tuần

Bạn đọc có thể yêu cầu và được phép ra hạn thời gian trả đối với tài liệu còn đang sử dụng.

 

PHẦN III. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12 . Bạn đọc vi phạm các nội quy của Thư viện, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo các hình thức kỷ luật: Bồi thường thiệt hại; từ chối phục vụ, nhắc nhở, cảnh cáo, tước quyền sử dụng tạm thời hoặc vĩnh viễn, thông báo về đơn vị quản lý hoặc truy tố trước pháp luật.

Mức bồi thường tại Thư viện được quy định như sau:

1. Làm hư hỏng tài liệu:

1.1. Ghi tên, viết, vẽ, gạch xóa vào tài liệu: phạt 5.000/cuốn.

Viết, vẽ vào tài liệu ở mức độ không đọc được: Phải đền tài liệu mới.

1.2. Làm bong, rách bìa, bong các tay sách:

* Tài liệu có thể phục chế được: Phải bồi thường công tu bổ tài liệu.

- Bìa mềm: + Khổ < 24cm: 5.000đ/cuốn.

                   + Khổ > 24cm: 10.000đ/cuốn.

- Bìa cứng: + Khổ < 24cm: 10.000đ/cuốn.

                  + Khổ > 24cm: 15.000đ/cuốn.

* Tài liệu không thể phục chế được: Phải đền tài liệu mới.

2. Làm mất tài liệu:

2.1. Đền đúng tài liệu đã mượn và cộng phí xử lý nghiệp vụ: 5.000đ/cuốn.

Trường hợp đền bằng tài liệu khác phải do Giám đốc Thư viện quyết định.

2.2. Đền tiền:

- Đền gấp 3 đến 5 lần tính theo giá bìa tài liệu cũ và cộng phí xử lý nghiệp vụ: 5.000đ/cuốn.

- Nếu tài liệu không có giá bìa thì đền theo số trang cụ thể và cộng phí xử lý nghiệp vụ: 5.000đ/cuốn.

+ Khổ < 24cm: 700đ/trang

+ Khổ > 24cm: 1.000đ/trang.

3. Làm hư hỏng, mất mát các tài sản khác của Thư viện: Đền các vật dụng tương tự hoặc đền bằng tiền theo giá trị tương ứng tại thời điểm làm vật dụng hỏng.

4. Bạn đọc mang tài liệu ra khỏi phòng đọc:

- Vi phạm lần 1: Tước quyền sử dụng thư viện 03 tháng.

- Vi phạm lần 2: Tước quyền sử dụng thư viện vĩnh viễn.

5. Bạn đọc mượn tài liệu quá thời hạn quy định: Phạt tiền: 500đ/ngày/cuốn.

6. Đối với bạn đọc ở ngoài trường: Lệ phí ký cược gấp 3 đến 5 lần giá bìa, khi trả tài liệu, bạn đọc nộp 10% lệ phí kí cược để tu bổ tài liệu.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Đặng Lộc Thọ