Dòng Nội dung
1
2
3
Best friends 6 : / Susan Banman Sileci
New York : Mc Graw-Hill, 2002
160p ; 28cm.

Tập hợp bài học theo chủ đề giúp học sinh nắm rõ cấu trúc, từ vựng, phát âm và âm vực
Đầu mục:1

4
5
Đại số 10 : Sách giáo khoa thí điểm Ban khoa học tự nhiên / Đoàn Quỳnh tổng chủ biên, Nguyễn Huy Đoan chủ biên, Đặng Huy Thắng, Trần Văn Vuông.
Hà Nội : Giáo dục, 2005.
220 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu về mệnh đề, tập hợp, về phương trình và hệ phương trình...; Nêu khái niệm của bất đẳng thức, bất phương trình, góc lượng giác và công thức lượng giác.
Đầu mục:1