Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ bản môn giáo dục công dân lớp 8 dành cho học sinh điếc : Tài liệu tham khảo / Phạm Thị Minh Phúc
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2018
75tr. ; 30cm.

Đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và các câu truyện, thông tin, tư liệu để rèn luyện các kĩ năng cơ bản, giải quyết các tình huongs đạo đức và pháp luật thường gặp trong cuộc sống
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Bài tập hóa học 8 : Dành cho học sinh điếc / Đặng Lộc Thọ, Tạ Thị Nhàn
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2017
102tr. ; 30cm.

Trình bày nội dung về chất, nguyên tử, phân tử; phản ứng hóa học; mol và tính toán hóa học; oxi - không khí...
Đầu mục:1

3
Bài tập lịch sử lớp 8 / Phan Ngọc Liên chủ biên, Nguyễn Hồng Liên, Lê Hồng Sơn.
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2017.
148tr. ; 21cm.

Gồm các bài tập lịch sử trong chương trình lớp 8.
Đầu mục:3

4
Bài tập ngữ văn 8 : Tập 1 / Nguyễn Khắc Phi, ...
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016.
136tr. ; 24cm.

Gồm các bài tập ngữ văn dành cho học sinh trình độ lớp 8
Đầu mục:3

5
Bài tập ngữ văn 8. Nguyễn Khắc Phi, ... Tập 2 /
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016.
132tr. ; 24cm.

Gồm các bài tập ngữ văn dành cho học sinh lớp 8
Đầu mục:3