Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ 5 - 6 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Phạm Thị Hiền
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
26tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, Các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ mầm non 5-6 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Sen
Đầu mục:2 Tài liệu số:3