thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 613.208320711 Đ116H
    Giáo trình vệ sinh - dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non /
DDC 613.208320711
Tác giả CN Đặng, Thị Thu Hà
Nhan đề Giáo trình vệ sinh - dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non / Đặng Thị Thu Hà: chủ biên, Hoàng Thị Thương Huyền, Trần Minh Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 231tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt Cung cấp kiến thức về dinh dưỡng học đại cương, giá trị dinh dưỡng, đặc điểm vệ sinh của thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho trẻ em theo lứa tuổi, vệ sinh trường mầm non và vệ sinh chăm sóc trẻ
Thuật ngữ chủ đề Tuổi mầm non
Thuật ngữ chủ đề Vệ sinh
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Thuật ngữ chủ đề Trẻ em
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Thương Huyền
Tác giả(bs) CN Trần Minh Đức
Địa chỉ NCEKho giáo trình(519): 101025264-563, 101053161-360, 101055864-79, 101055999-6000, 101056197
000 01357aam a22003138a 4500
00122219
0021
00413CE37C3-039D-4EA9-8D7D-0F8717879D3A
005202203071134
008181211s2020 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786046265443|c75000 VNĐ
039|a20220307113400|bhoanlth|c20210311102610|dhoanlth|y20210107090917|zhoanlth
041 |avie
082|223|a613.208320711|bĐ116H
100 |aĐặng, Thị Thu Hà
245|aGiáo trình vệ sinh - dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non / |cĐặng Thị Thu Hà: chủ biên, Hoàng Thị Thương Huyền, Trần Minh Đức
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a231tr. : |bbảng ; |c24cm
504 |aThư mục: tr. 213-214. - Phụ lục: tr. 215-231
520 |aCung cấp kiến thức về dinh dưỡng học đại cương, giá trị dinh dưỡng, đặc điểm vệ sinh của thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho trẻ em theo lứa tuổi, vệ sinh trường mầm non và vệ sinh chăm sóc trẻ
650 |aTuổi mầm non
650 |aVệ sinh
650 |aDinh dưỡng
650 |aTrẻ em
655 |aGiáo trình
700 |aHoàng Thị Thương Huyền
700 |aTrần Minh Đức
852|aNCE|bKho giáo trình|j(519): 101025264-563, 101053161-360, 101055864-79, 101055999-6000, 101056197
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/sgt-hoan/gtvesinhdinhduongtreemthumbimage.jpg
890|a519|b1648
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101025264 Kho giáo trình 613.208320711 Đ116H Giáo trình 1 Hạn trả:28-06-2024
2 101025265 Kho giáo trình 613.208320711 Đ116H Giáo trình 2 Hạn trả:28-06-2024
3 101025266 Kho giáo trình 613.208320711 Đ116H Giáo trình 3 Hạn trả:28-06-2024
4 101025267 Kho giáo trình 613.208320711 Đ116H Giáo trình 4 Hạn trả:28-06-2024
5 101025268 Kho giáo trình 613.208320711 Đ116H Giáo trình 5 Hạn trả:28-06-2024
6 101025269 Kho giáo trình 613.208320711 Đ116H Giáo trình 6
7 101025270 Kho giáo trình 613.208320711 Đ116H Giáo trình 7 Hạn trả:28-06-2024
8 101025271 Kho giáo trình 613.208320711 Đ116H Giáo trình 8 Hạn trả:28-06-2024
9 101025272 Kho giáo trình 613.208320711 Đ116H Giáo trình 9
10 101025273 Kho giáo trình 613.208320711 Đ116H Giáo trình 10 Hạn trả:18-07-2024

Không có liên kết tài liệu số nào