thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.210711 L250H
    Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4 - 5 tuổi) /
DDC 372.210711
Tác giả CN Lê, Thu Hương
Nhan đề Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4 - 5 tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần 12
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,2022
Mô tả vật lý 208tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày về mục tiêu giáo dục, chế độ sinh hoạt, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ, phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ 4-5 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Mẫu giáo nhỡ
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục trẻ em
Thuật ngữ chủ đề 4-5 tuổi
Tác giả(bs) CN Lê Thị Ánh Tuyết
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ngọc Trâm
Địa chỉ NCEKho giáo trình(102): 101032968, 101055441-65, 101055537-611, 101058758
000 00000nam a2200000 4500
00128170
0021
0040C92163D-99A7-4955-9E2B-FDA2AA68A5CD
005202204271044
008181003s2022 vm| vie
0091 0
020|c60000 VNĐ
039|y20220427104445|zphuongltm
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a372.210711|bL250H
100|aLê, Thu Hương
245|aHướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4 - 5 tuổi) / |cLê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên
250|aTái bản lần 12
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c2022
300|a208tr. ; |c27cm.
520|aTrình bày về mục tiêu giáo dục, chế độ sinh hoạt, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ, phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ 4-5 tuổi
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục mầm non
650|aMẫu giáo nhỡ
650|aGiáo dục trẻ em
650|a4-5 tuổi
700|aLê Thị Ánh Tuyết
700|aTrần Thị Ngọc Trâm
852|aNCE|bKho giáo trình|j(102): 101032968, 101055441-65, 101055537-611, 101058758
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/sachthamkhao/huongdantochucthuchienct4-5thumbimage.jpg
890|a102|b20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101055539 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 3
2 101055540 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 4
3 101055537 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 1
4 101055538 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 2
5 101055445 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 80
6 101055446 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 81
7 101055447 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 82
8 101055441 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 76
9 101055442 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 77
10 101055443 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 78

Không có liên kết tài liệu số nào