thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 372.64 Đ108TR
    Biện pháp nâng cao hiệu quả kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen :
DDC 372.64
Tác giả CN Đào, Thị Trang
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen : Sáng kiến kinh nghiệm / Đào Thị Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 20tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
Tóm tắt Trình bày một số khái niệm cơ bản: biện pháp, kể chuyện sáng tạo, biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện sáng tạo; một số biện pháp nâng cao hiệu quả kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4- 5 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Mầm non
Thuật ngữ chủ đề Kể chuyện
Từ khóa tự do Sáng tạo
Từ khóa tự do Hiệu quả
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003103-4
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaohieuquakechuyensangtaothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133306
0026
00450150FFC-C62E-473F-AAB8-0A4F436B9185
005202403250938
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240325093821|bphuongltm|y20231003143827|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.64|bĐ108TR
100 |aĐào, Thị Trang
245 |aBiện pháp nâng cao hiệu quả kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen : |bSáng kiến kinh nghiệm / |cĐào Thị Trang
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a20tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
520 |aTrình bày một số khái niệm cơ bản: biện pháp, kể chuyện sáng tạo, biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện sáng tạo; một số biện pháp nâng cao hiệu quả kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4- 5 tuổi
650 |aBiện pháp
650 |aMầm non
650 |aKể chuyện
653 |aSáng tạo
653 |aHiệu quả
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003103-4
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaohieuquakechuyensangtaothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003103 Kho tài liệu nội sinh 372.64 Đ108TR Đề tài nghiên cứu khoa học 1
2 203003104 Kho tài liệu nội sinh 372.64 Đ108TR Đề tài nghiên cứu khoa học 2