thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 372.6 Đ116D
    Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện lứa tuổi 3- 4 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên :
DDC 372.6
Tác giả CN Đặng, Thị Dinh
Nhan đề Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện lứa tuổi 3- 4 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : Sáng kiến kinh nghiệm / Đặng Thị Dinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 22tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu, các biện pháp tiến hành phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện cho trẻ 3 - 4 tuổi tại trường mầm non TH Hoa Thủy Tiên
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Phát triển
Thuật ngữ chủ đề Từ vựng
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Từ khóa tự do Kể chuyện
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003124-5
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/phattrienvontuchotrethongquahdkechuyenthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133316
0026
004410B155C-087E-4039-92FC-8EEDDAD27F75
005202403250930
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240325093057|bphuongltm|y20231006144644|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6|bĐ116D
100 |aĐặng, Thị Dinh
245 |aBiện pháp phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện lứa tuổi 3- 4 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : |bSáng kiến kinh nghiệm / |cĐặng Thị Dinh
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a22tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu, các biện pháp tiến hành phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện cho trẻ 3 - 4 tuổi tại trường mầm non TH Hoa Thủy Tiên
650 |aBiện pháp
650 |aPhát triển
650 |aTừ vựng
653 |aMẫu giáo
653 |aKể chuyện
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003124-5
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/phattrienvontuchotrethongquahdkechuyenthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003124 Kho tài liệu nội sinh 372.6 Đ116D Đề tài nghiên cứu khoa học 1
2 203003125 Kho tài liệu nội sinh 372.6 Đ116D Đề tài nghiên cứu khoa học 2