thông tin biểu ghi
DDC 372.37
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thảo
Nhan đề Giáo dục cảm xúc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Thảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 30tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung, thực trạng và đề ra các biện pháp giáo dục cảm xúc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Hồng
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Từ khóa tự do Cảm xúc
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003136-7
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/giaoduccamxucchotremaugiaothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133322
0026
004C852A954-B257-4BFD-B54B-09AB4845BA4B
005202403221043
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240322104312|bphuongltm|c20240322104136|dphuongltm|y20231013101911|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.37|bNG527TH
100 |aNguyễn, Thị Thảo
245 |aGiáo dục cảm xúc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cNguyễn Thị Thảo
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a30tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung, thực trạng và đề ra các biện pháp giáo dục cảm xúc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Hồng
653 |aGiáo dục
653 |aMẫu giáo
653 |aCảm xúc
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003136-7
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/giaoduccamxucchotremaugiaothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003136 Kho tài liệu nội sinh 372.37 NG527TH Đề tài nghiên cứu khoa học 1
2 203003137 Kho tài liệu nội sinh 372.37 NG527TH Đề tài nghiên cứu khoa học 2