thông tin biểu ghi
DDC 800
Nhan đề Ngữ văn 8. T.2 / Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu chủ biên...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 140tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Ngữ văn
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 8
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051885-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134535
0022
0047657F084-879C-4BB6-A00E-5E946BEBDABD
005202405221101
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c20000 VNĐ
039|y20240522110151|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a800|bNG550V
245 |aNgữ văn 8. |nT.2 / |cBùi Mạnh Hùng tổng chủ biên, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu chủ biên...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a140tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aNgữ văn
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 8
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051885-6
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/nguvan8t2moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051885 Kho tham khảo Tiếng Việt 800 NG550V Sách tham khảo 1
2 201051886 Kho tham khảo Tiếng Việt 800 NG550V Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào