thông tin biểu ghi
DDC 500
Nhan đề Toán 8. T.1 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên, Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan chủ biên, ...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 124tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Toán
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 8
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051887-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134536
0022
004C0C0E59A-793B-48E1-80E2-0F2F2E4DF983
005202405221514
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c18000 VNĐ
039|y20240522151424|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a500|bT406T
245 |aToán 8. |nT.1 / |cHà Huy Khoái tổng chủ biên, Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan chủ biên, ...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a124tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aToán
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 8
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051887-8
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/toan8t1moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051887 Kho tham khảo Tiếng Việt 500 T406T Sách tham khảo 1
2 201051888 Kho tham khảo Tiếng Việt 500 T406T Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào