thông tin biểu ghi
DDC 500
Nhan đề Khoa học tự nhiên 8 / Vũ Văn Hùng tổng chủ biên, Mai Văn Hưng, Lê Kim Long chủ biên...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 196tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Khoa học tự nhiên
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 8
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051895-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134540
0022
0049AE65CD5-FA53-44FF-B842-C0D99DD42D5A
005202405271514
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c27000 VNĐ
039|y20240527151454|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a500|bKH401H
245 |aKhoa học tự nhiên 8 / |cVũ Văn Hùng tổng chủ biên, Mai Văn Hưng, Lê Kim Long chủ biên...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a196tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aKhoa học tự nhiên
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 8
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051895-6
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/khoahoctunhien8moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051895 Kho tham khảo Tiếng Việt 500 KH401H Sách tham khảo 1
2 201051896 Kho tham khảo Tiếng Việt 500 KH401H Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào