thông tin biểu ghi
DDC 170
Nhan đề Giáo dục công dân 8 / Nguyễn Thị Toan tổng chủ biên, Trần Thị Mai Phương chủ biên, Nguyễn Hà An...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 72tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục công dân
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 8
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051897-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134541
0022
004401833B4-D301-4D01-BAF4-820DCD925BC6
005202405271521
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c10000 VNĐ
039|y20240527152114|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a170|bGI108D
245 |aGiáo dục công dân 8 / |cNguyễn Thị Toan tổng chủ biên, Trần Thị Mai Phương chủ biên, Nguyễn Hà An...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a72tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aGiáo dục công dân
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 8
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051897-8
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/giaoduccongdan8moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051897 Kho tham khảo Tiếng Việt 170 GI108D Sách tham khảo 1
2 201051898 Kho tham khảo Tiếng Việt 170 GI108D Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào