thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 373.1425 H411Đ
    Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 /
DDC 373.1425
Nhan đề Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Lưu Thu Thuỷ tổng chủ biên, Trần Thị Thu chủ biên, Nguyễn Thanh Bình...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 72tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 8
Thuật ngữ chủ đề Hướng nghiệp
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051899-900
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134542
0022
004E614C113-3AC8-497E-8FCF-16E661DD396C
005202405271533
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c10000 VNĐ
039|y20240527153316|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a373.1425|bH411Đ
245 |aHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / |cLưu Thu Thuỷ tổng chủ biên, Trần Thị Thu chủ biên, Nguyễn Thanh Bình...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a72tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 8
650 |aHướng nghiệp
653 |aHoạt động trải nghiệm
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051899-900
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/hoatdongtrainghiem8moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051899 Kho tham khảo Tiếng Việt 373.1425 H411Đ Sách tham khảo 1
2 201051900 Kho tham khảo Tiếng Việt 373.1425 H411Đ Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào