thông tin biểu ghi
DDC 910
Nhan đề Lịch sử và Địa lí 8 / Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng tổng chủ biên...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 176tr. ; cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Địa lí
Thuật ngữ chủ đề Lớp 8
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051901-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134543
0022
0046F72FF7D-4338-44A0-AD67-4AADA0842817
005202405271544
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c25000 VNĐ
039|y20240527154433|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a910|bL302S
245 |aLịch sử và Địa lí 8 / |cVũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng tổng chủ biên...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a176tr. ; |ccm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aLịch sử
650 |aĐịa lí
650 |aLớp 8
653 |aSách giáo khoa
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051901-2
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/lichsudiali8moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051901 Kho tham khảo Tiếng Việt 910 L302S Sách tham khảo 1
2 201051902 Kho tham khảo Tiếng Việt 910 L302S Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào