thông tin biểu ghi
DDC 909
Nhan đề Lịch sử 10 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung tổng chủ biên, Nguyễn Nhật Linh...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 112tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051903-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134544
0022
0044CC085F3-D510-41FC-9E0B-362E0B3DE4BC
005202405280934
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c16000 VNĐ
039|y20240528093457|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a909|bL302S
245 |aLịch sử 10 / |cVũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung tổng chủ biên, Nguyễn Nhật Linh...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a112tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aLịch sử
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 10
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051903-4
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/lichsu10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051903 Kho tham khảo Tiếng Việt 909 L302S Sách tham khảo 1
2 201051904 Kho tham khảo Tiếng Việt 909 L302S Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào