thông tin biểu ghi
DDC 959.7
Nhan đề Chuyên đề học tập Lịch sử 10 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung tổng chủ biên , Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 64tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051905-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134545
0022
00405C3F168-03AD-4815-9060-741EF7DE0AC8
005202405280954
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c10000 VNĐ
039|y20240528095456|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bCH527Đ
245 |aChuyên đề học tập Lịch sử 10 / |cVũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung tổng chủ biên , Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a64tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aViệt Nam
650 |aLịch sử
650 |aLớp 10
653 |aSách đọc thêm
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051905-6
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/chuyendelichsu10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051905 Kho tham khảo Tiếng Việt 959.7 CH527Đ Sách tham khảo 1
2 201051906 Kho tham khảo Tiếng Việt 959.7 CH527Đ Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào