thông tin biểu ghi
DDC 510
Nhan đề Toán 10. T.2 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên, Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn chủ biên...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 100tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Toán
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051907-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134546
0022
004F5922DF2-8859-4E27-B865-55AC18B57E20
005202405281010
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c16000 VNĐ
039|y20240528101005|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bT406M
245 |aToán 10. |nT.2 / |cHà Huy Khoái tổng chủ biên, Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn chủ biên...
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a100tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aToán
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 10
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051907-8
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/toan10moit.2thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051907 Kho tham khảo Tiếng Việt 510 T406M Sách tham khảo 1
2 201051908 Kho tham khảo Tiếng Việt 510 T406M Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào