thông tin biểu ghi
DDC 510
Nhan đề Bài tập Toán 10. T.1 / Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng chủ biên...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 128tr. ; 24cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Bài tập
Thuật ngữ chủ đề Toán
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051909-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134547
0022
004B60608BA-CA87-4474-B9EC-08D576CF298D
005202405281058
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c18000 VNĐ
039|y20240528105822|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bB103T
245 |aBài tập Toán 10. |nT.1 / |cCung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng chủ biên...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a128tr. ; |c24cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aBài tập
650 |aToán
650 |aLớp 10
653 |aSách đọc thêm
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051909-10
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/baitaptoan10moit1thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051909 Kho tham khảo Tiếng Việt 510 B103T Sách tham khảo 1
2 201051910 Kho tham khảo Tiếng Việt 510 B103T Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào