thông tin biểu ghi
DDC 510
Nhan đề Chuyên đề học tập Toán 10 / Hà Huy Khoái tổng chủ biên, Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn chủ biên...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 64tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Chuyên đề
Thuật ngữ chủ đề Toán
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051913-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134549
0022
004A00398E1-69E8-4B01-8CEF-B4E78743A2ED
005202405281108
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c10000 VNĐ
039|y20240528110851|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bCH527Đ
245 |aChuyên đề học tập Toán 10 / |cHà Huy Khoái tổng chủ biên, Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn chủ biên...
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a64tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aChuyên đề
650 |aToán
650 |aLớp 10
653 |aSách đọc thêm
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051913-4
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/chuyendetoan10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051913 Kho tham khảo Tiếng Việt 510 CH527Đ Sách tham khảo 1
2 201051914 Kho tham khảo Tiếng Việt 510 CH527Đ Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào