thông tin biểu ghi
DDC 570
Nhan đề Sinh học 10 / Phạm Văn Lập tổng chủ biên, Bùi Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 160tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051919-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134552
0022
0048108F8D6-3157-48C2-B493-79095405694F
005202405281446
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c24000 VNĐ
039|y20240528144635|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a570|bS312H
245 |aSinh học 10 / |cPhạm Văn Lập tổng chủ biên, Bùi Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long...
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a160tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aSinh học
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 10
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051919-20
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/sinhhoc10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051919 Kho tham khảo Tiếng Việt 570 S312H Sách tham khảo 1
2 201051920 Kho tham khảo Tiếng Việt 570 S312H Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào