thông tin biểu ghi
DDC 540
Nhan đề Hóa học 10 / Lê Kim Long tổng chủ biên, Đặng Xuân Thư chủ biên, Nguyễn Thu Hà...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 120tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Hóa học
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051921-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134553
0022
004FD61F33B-4CB7-435A-9A5B-014F7115DE6F
005202405281456
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c20000 VNĐ
039|y20240528145636|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a540|bH401H
245 |aHóa học 10 / |cLê Kim Long tổng chủ biên, Đặng Xuân Thư chủ biên, Nguyễn Thu Hà...
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a120tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aHóa học
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 10
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051921-2
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/hoahoc10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051921 Kho tham khảo Tiếng Việt 540 H401H Sách tham khảo 1
2 201051922 Kho tham khảo Tiếng Việt 540 H401H Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào