thông tin biểu ghi
DDC 540
Nhan đề Chuyên đề học tập hóa học 10 / Lê Kim Long tổng chủ biên, Đặng Xuân Thư chủ biên, Ngô Tuấn Cường...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 76tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Hóa học
Thuật ngữ chủ đề Chuyên đề
Thuật ngữ chủ đề Học tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Từ khóa tự do Lớp 10
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051923-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134554
0022
00414F7A0C3-67D1-4EBA-AF79-2DBFD0FA8D04
005202405281503
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c12000 VNĐ
039|y20240528150352|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a540|bCH527Đ
245 |aChuyên đề học tập hóa học 10 / |cLê Kim Long tổng chủ biên, Đặng Xuân Thư chủ biên, Ngô Tuấn Cường...
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a76tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aHóa học
650 |aChuyên đề
650 |aHọc tập
653 |aSách đọc thêm
653 |aLớp 10
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051923-4
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/chuyendehoahoc10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051923 Kho tham khảo Tiếng Việt 540 CH527Đ Sách tham khảo 1
2 201051924 Kho tham khảo Tiếng Việt 540 CH527Đ Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào