thông tin biểu ghi
DDC 800
Nhan đề Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 / Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên, Phan Huy Dũng chủ biên, Trần Ngọc Hiếu...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 104tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Chuyên đề
Thuật ngữ chủ đề Ngữ văn
Thuật ngữ chủ đề Học tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Từ khóa tự do Lớp 10
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 2010051923-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134555
0022
0045A17147C-7211-4DB3-8590-472FF2AB0AAE
005202405281510
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c15000 VNĐ
039|y20240528151017|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a800|bCH527Đ
245 |aChuyên đề học tập Ngữ văn 10 / |cBùi Mạnh Hùng tổng chủ biên, Phan Huy Dũng chủ biên, Trần Ngọc Hiếu...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a104tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aChuyên đề
650 |aNgữ văn
650 |aHọc tập
653 |aSách đọc thêm
653 |aLớp 10
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 2010051923-4
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/chuyendenguvan10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2010051923 Kho tham khảo Tiếng Việt 800 CH527Đ Sách tham khảo 1
2 2010051924 Kho tham khảo Tiếng Việt 800 CH527Đ Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào