thông tin biểu ghi
DDC 005
Nhan đề Tin học 10 / Phạm Thế Long tổng chủ biên, Đào Kiến Quốc chủ biên, Bùi Việt Hà...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 168tr. ; cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Tin học
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051925-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134556
0022
004D6B28535-529C-44A5-B5DD-EB9ACD57C15F
005202405281525
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c25000 VNĐ
039|y20240528152524|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a005|bT311H
245 |aTin học 10 / |cPhạm Thế Long tổng chủ biên, Đào Kiến Quốc chủ biên, Bùi Việt Hà...
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a168tr. ; |ccm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aTin học
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 10
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051925-6
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/tinhoc10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051925 Kho tham khảo Tiếng Việt 005 T311H Sách tham khảo 1
2 201051926 Kho tham khảo Tiếng Việt 005 T311H Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào