thông tin biểu ghi
DDC 910
Nhan đề Địa lí 10 / Lê Huỳnh tổng chủ biên, Nguyễn Việt Khôi chủ biên, Nguyễn Đình Cử...
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 116tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Địa lí
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051927-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134557
0022
0047FB93E80-9FD9-4D37-A904-09082D6A6BCE
005202405281537
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c19000 VNĐ
039|y20240528153718|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a910|bĐ301L
245 |aĐịa lí 10 / |cLê Huỳnh tổng chủ biên, Nguyễn Việt Khôi chủ biên, Nguyễn Đình Cử...
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a116tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aĐịa lí
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 10
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051927-8
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/diali10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051927 Kho tham khảo Tiếng Việt 910 Đ301L Sách tham khảo 1
2 201051928 Kho tham khảo Tiếng Việt 910 Đ301L Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào