thông tin biểu ghi
DDC 910
Nhan đề Chuyên đề học tập Địa lí 10 / Lê Huỳnh tổng chủ biên, Nguyễn Đình Cử, Đặng Tiên Dung, Đào Ngọc Hùng
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 36tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Chuyên đề
Thuật ngữ chủ đề Địa lí
Thuật ngữ chủ đề Lớp 10
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Từ khóa tự do Học tập
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051929-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134558
0022
0045C90E6F9-E1DD-4597-8E90-5CDEFB42F13F
005202405281541
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c7000 VNĐ
039|y20240528154145|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a910|bCH527Đ
245 |aChuyên đề học tập Địa lí 10 / |cLê Huỳnh tổng chủ biên, Nguyễn Đình Cử, Đặng Tiên Dung, Đào Ngọc Hùng
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a36tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aChuyên đề
650 |aĐịa lí
650 |aLớp 10
653 |aSách đọc thêm
653 |aHọc tập
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051929-30
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/chuyendediali10moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051929 Kho tham khảo Tiếng Việt 910 CH527Đ Sách tham khảo 1
2 201051930 Kho tham khảo Tiếng Việt 910 CH527Đ Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào