thông tin biểu ghi
DDC 909
Nhan đề Lịch sử 11 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung tổng chủ biên, Trần Thị Vinh...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 96tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 11
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051933-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134560
0022
004B1A2A767-6EB1-4496-BF94-C71EA72663F2
005202406041000
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c14000 VNĐ
039|y20240604100003|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a909|bL302S
245 |aLịch sử 11 / |cVũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung tổng chủ biên, Trần Thị Vinh...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a96tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aLịch sử
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 11
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051933-4
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/lichsu11moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051933 Kho tham khảo Tiếng Việt 909 L302S Sách tham khảo 1
2 201051934 Kho tham khảo Tiếng Việt 909 L302S Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào