thông tin biểu ghi
DDC 570
Nhan đề Sinh học 11 / Phạm Văn Lập tổng chủ biên, Lê Đình Tuấn chủ biên, Trần Thị Thanh Huyền...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 188tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 11
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051935-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134561
0022
004EB64A839-A2B5-4FD6-95F7-E26BCA486D9D
005202406041049
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c26000 VNĐ
039|y20240604104913|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a570|bS312H
245 |aSinh học 11 / |cPhạm Văn Lập tổng chủ biên, Lê Đình Tuấn chủ biên, Trần Thị Thanh Huyền...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a188tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aSinh học
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 11
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051935-6
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/sinhhoc11moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051935 Kho tham khảo Tiếng Việt 570 S312H Sách tham khảo 1
2 201051936 Kho tham khảo Tiếng Việt 570 S312H Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào