thông tin biểu ghi
DDC 330.91
Nhan đề Địa lí 11 / Lê Huỳnh tổng chủ biên, Nguyễn Thị Vũ Hà chủ biên, Trần Thị Thanh Hà...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 168tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Địa lí
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Thuật ngữ chủ đề Lớp 11
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051937-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134562
0022
004402EE581-35A3-4C9B-B63A-30A1B1EEB26A
005202406041534
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c24000 VNĐ
039|y20240604153439|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a330.91|bĐ301L
245 |aĐịa lí 11 / |cLê Huỳnh tổng chủ biên, Nguyễn Thị Vũ Hà chủ biên, Trần Thị Thanh Hà...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a168tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aĐịa lí
650 |aSách giáo khoa
650 |aLớp 11
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051937-8
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/diali11moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051937 Kho tham khảo Tiếng Việt 330.91 Đ301L Sách tham khảo 1
2 201051938 Kho tham khảo Tiếng Việt 330.91 Đ301L Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào