thông tin biểu ghi
DDC 910
Nhan đề Chuyên đề học tập Địa lí 11 / Lê Huỳnh tổng chủ biên, Nguyễn Thị Vũ Hà chủ biên, Trần Thị Thanh Hà...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 60tr. ; 27cm.
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Chuyên đề
Thuật ngữ chủ đề Học tập
Thuật ngữ chủ đề Địa lí
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Từ khóa tự do Lớp 11
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(2): 201051939-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134563
0022
0042920D171-E26B-49BF-9BEA-54D67CF61A62
005202406041544
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c10000 VNĐ
039|y20240604154430|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a910|bCH527Đ
245 |aChuyên đề học tập Địa lí 11 / |cLê Huỳnh tổng chủ biên, Nguyễn Thị Vũ Hà chủ biên, Trần Thị Thanh Hà...
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2023
300 |a60tr. ; |c27cm.
490 |aKết nối tri thức với cuộc sống
650 |aChuyên đề
650 |aHọc tập
650 |aĐịa lí
653 |aSách đọc thêm
653 |aLớp 11
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(2): 201051939-40
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/phuong/chuyendediali11moithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201051939 Kho tham khảo Tiếng Việt 910 CH527Đ Sách tham khảo 1
2 201051940 Kho tham khảo Tiếng Việt 910 CH527Đ Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào