thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 155.40711 NG527T
    Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non :
DDC 155.40711
Tác giả CN Nguyễn, Ánh Tuyết
Nhan đề Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non : Từ lọt lòng đến 6 tuổi / Nguyễn Ánh Tuyết chủ biên; Nguyễn Như Mai, Đinh Kim Thanh.
Lần xuất bản In lần 20
Thông tin xuất bản Hà Nội :Nxb. Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 264tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của tâm lý học trẻ em, mối liên hệ cuả tâm lý học trẻ em với khoa học khác. Giới thiệu về lịch sử và quy luật phát triển tâm lý của trẻ em.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học-Trẻ em
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tâm lí lứa tuổi
Tác giả(bs) CN Đinh Kim Thoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Như Mai
Địa chỉ NCEKho giáo trình(2): 101003767, 101003770
000 00000nam a2200000 4500
00133270
0021
004596E71AE-379E-43A0-A775-B4C38C49DECB
005202308241439
008181003s2018 vm| vie
0091 0
020|c52000 VNĐ
039|a20230824143907|bthuongpt|y20230616105642|zphuongltm
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a155.40711|bNG527T
1000|aNguyễn, Ánh Tuyết
24510|aTâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non : |bTừ lọt lòng đến 6 tuổi / |cNguyễn Ánh Tuyết chủ biên; Nguyễn Như Mai, Đinh Kim Thanh.
250|aIn lần 20
260|aHà Nội :|bNxb. Đại học Sư phạm, |c2018
300|a264tr. ; |c24cm.
520|aTrình bày đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của tâm lý học trẻ em, mối liên hệ cuả tâm lý học trẻ em với khoa học khác. Giới thiệu về lịch sử và quy luật phát triển tâm lý của trẻ em.
65014|aTâm lí học|xTrẻ em
6530|aTâm lí học
6530|aGiáo dục mầm non
6530|aGiáo trình
6530|aTâm lí lứa tuổi
7000|aĐinh Kim Thoa
7000|aNguyễn Như Mai
852|aNCE|bKho giáo trình|j(2): 101003767, 101003770
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giáo trình hoan_1/26279thumbimage.jpg
890|a2|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101003770 Kho giáo trình 155.40711 NG527T Giáo trình 1 Hạn trả:17-06-2024
2 101003767 Kho giáo trình 155.40711 NG527T Giáo trình 2 Hạn trả:17-06-2024

Không có liên kết tài liệu số nào