thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 158.30711 TR121Đ
    Giáo trình tham vấn tâm lý /
DDC 158.30711
Tác giả CN Trần, Thị Minh Đức
Nhan đề Giáo trình tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 450tr. ; 24cm.
Phụ chú Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội Nhân văn
Tóm tắt Trình bày tìm hiểu khái niệm tham vấn tâm lí;Sơ lược lịch sử hình Tìm hiểu khái niệm tham vấn tâm lí; Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lí; Các lí thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lí; Nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lí...
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học ứng dụng
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101021504
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133298
0021
0048CDBD17B-9A9B-44F4-98B0-7D9CB76B6F5D
005202309061039
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c75000 VND
039|y20230906103917|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a158.30711|bTR121Đ
100 |aTrần, Thị Minh Đức
245 |aGiáo trình tham vấn tâm lý / |cTrần Thị Minh Đức
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2014
300 |a450tr. ; |c24cm.
500 |aĐại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội Nhân văn
520 |aTrình bày tìm hiểu khái niệm tham vấn tâm lí;Sơ lược lịch sử hình Tìm hiểu khái niệm tham vấn tâm lí; Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lí; Các lí thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lí; Nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lí...
650 |aTâm lí
650 |aTâm lí học ứng dụng
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101021504
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/giaotrinhthamvantamlythumbimage.jpg
890|a1|b25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021504 Kho giáo trình 158.30711 TR121Đ Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào