Ngày đăng bài: 06/01/2016 16:01
Lượt xem: 66246
Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức

 

 

Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 

2. Đội ngũ cán bộ

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

STT

Bộ phận

Học hàm, học vị

Chức vụ - Vị trí làm việc

1

Phan Thị Thương

Thạc sĩ

Giám đốc

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Cử nhân

 

 

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

Phụ trách Công tác Bạn đọc

Tổ trưởng Tổ Công đoàn

 

3

Trần Thị Vũ Thư

Cử nhân

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

Phụ trách Bổ sung tài liệu

 

4

Lê Thị Minh Phương

Thạc sĩ

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

Phụ trách Biên mục tài liệu

5

Nguyễn Thị Thanh Hải

Cử nhân

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

 

6

Tô Thị Nguyệt

Cử nhân

Phụ trách phòng Giáo trình

7

Hoàng Thị Thái Hà

Cử nhân

Cán bộ phòng Tham khảo