Ngày đăng bài: 08/01/2016 09:55
Lượt xem: 41401
Thời gian phục vụ độc giả

1. Phòng Giáo trình:

Từ thứ 2 đến thứ 5: Sáng: 08h - 12h; Chiều: 13h - 17h

Riêng thứ 6: Sáng: 08h - 12h; Chiều: từ 13h - 16h

                                                            từ 16h - 17h: dọn vệ sinh kho và sắp xếp tài liệu.

2. Phòng Tham khảo:

Từ thứ 2 đến thứ 5: Sáng: 08h - 12h; Chiều: 13h - 17h

Riêng thứ 6: Sáng: 08h - 12h; Chiều: từ 13h - 16h

                                                            từ 16h - 17h: Cán bộ dọn vệ sinh kho và sắp xếp tài liệu.