Ngày đăng bài: 08/10/2018 08:51
Lượt xem: 43952
Thành tựu

Thành tựu

Trải qua 55 năm truyền thống và 30 năm đào tạo trình độ cao đẳng, cùng với sự phát triển và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt của Nhà trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã có nhiều cải tiến trong các tổ chức hoạt động có sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Ở giai đoạn mới thành lập, Thư viện có cơ sở vật chất và vốn tài liệu nghèo nàn. Nhưng đến nay, Thư viện đã có nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng với gần 13.000 đầu tài liệu với gần 150.000 cuốn cùng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại.

Từ năm 2016 đến nay, Thư viện đã có những chuyển biến mạnh mẽ về công tác quản lý, vận hành thư viện và công tác phục vụ bạn đọc. Thư viện không ngừng hoàn thiện mọi mặt về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đặc biệt, năm 2018 thư viện triển khai mềm quản trị thư viện điện tử Kipos để nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin – thư viện. Hiện nay, thư viện đã dần đi vào ổn định và từng bước hiện đại, ngày càng đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của trường CĐ Sư phạm Trung ương nói riêng và của ngành giáo dục đào tạo của nước ta nói chung trong thời đại mới.

Trong nhiều năm học, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Trung tâm đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến hoặc tập thể lao động suất xắc. Các cá nhân trong Trung tâm đều đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua.

Những thành tích đạt được:

  • 02 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể.
  • 03 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cá nhân.
  • 01 Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho tập thể.
  • 02 Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho cá nhân.
  • 01 Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho cá nhân.
  • 07 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.