thông tin biểu ghi
DDC 372.870711
Tác giả CN Phạm, Thị Hoà
Nhan đề Giáo dục âm nhạc : Sách dùng cho khoa Giáo dục mầm non. T.2, Phương pháp giáo dục âm nhạc / Phạm Thị Hòa.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Nxb. Đại học sư phạm,2007.
Mô tả vật lý 174tr. ; 20cm
Tóm tắt Trình bày về giáo dục âm nhạc trong trường mầm non, vai trò giáo dục của âm nhạc, phương pháp dạy hoạt động âm nhạc, hình thức tổ chức và cách soạn giáo án dạy .
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non-Giáo trình-Âm nhạc
Từ khóa tự do Âm nhạc
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101002840
000 00000nam a2200000 4500
00133293
0021
004D926A147-AD10-43EF-A716-C07123529192
005202309051407
008181003s2007 vm| vie
0091 0
020|c19000 VNĐ
039|y20230905140708|zphuongltm
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a372.870711|bPH104H
1000|aPhạm, Thị Hoà
24510|aGiáo dục âm nhạc : |bSách dùng cho khoa Giáo dục mầm non. |nT.2, |pPhương pháp giáo dục âm nhạc / |cPhạm Thị Hòa.
260|aHà Nội :|bNxb. Đại học sư phạm,|c2007.
300|a174tr. ; |c20cm
520|aTrình bày về giáo dục âm nhạc trong trường mầm non, vai trò giáo dục của âm nhạc, phương pháp dạy hoạt động âm nhạc, hình thức tổ chức và cách soạn giáo án dạy .
65014|aGiáo dục mầm non|vGiáo trình|xÂm nhạc
6530|aÂm nhạc
6530|aGiáo dục mầm non
6530|aPhương pháp giảng dạy
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101002840
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaoducamnhac2thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101002840 Kho giáo trình 372.870711 PH104H Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào