Ngày đăng bài: 06/01/2016 16:01
Lượt xem: 8911
Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức

 

 

Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 

2. Đội ngũ cán bộ

 

STT

Bộ phận

Học hàm, học vị

Chức vụ - Vị trí làm việc

1

Phan Thị Thương

Thạc sĩ

Giám đốc

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Cử nhân

 

 

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

Tổ trưởng Tổ Công đoàn

 

3

Trần Thị Vũ Thư

Cử nhân

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

 

5

Lê Thị Hải Hoan

Thạc sĩ

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

 

6

Nguyễn Thị Thanh Hải

Cử nhân

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

 

7

Tô Thị Nguyệt

Cử nhân

Phụ trách phòng Giáo trình

8

Hoàng Thị Thái Hà

Cử nhân

Cán bộ phòng Tham khảo