Ngày đăng bài: 06/01/2016 16:01
Lượt xem: 3969
Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức

 

 

Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 

2. Đội ngũ cán bộ

STT

Bộ phận

Học hàm, học vị

Chức vụ - Vị trí làm việc

1

Phan Thị Thương

Thạc sĩ

Phó Giám đốc Phụ trách

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Cử nhân

Cán bộ phòng Biên mục

 Phụ trách Quản lý Bạn đọc

Tổ trưởng Tổ Công đoàn

 

 

3

Trần Thị Vũ Thư

Cử nhân

Phụ trách Bổ sung

Phụ trách Bộ phận Phục vụ

4

Lê Thị Hải Hoan

Cử nhân

Cán bộ phòng Biên mục

Phụ trách Biên mục tài liệu

5

https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/43029697_423606578044200_9087155139017441280_n.jpg?_nc_cat=111&oh=0333380973f4b8cb4af5253189ab2cdd&oe=5C4FB5D4

Nguyễn Thị Thanh Hải

Cử nhân

Cán bộ phòng Biên mục

 

Phụ trách Quản lý Tài liệu số

6

Tô Thị Nguyệt

Cử nhân

Cán bộ phòng Giáo trình

7

Hoàng Thị Thái Hà

 

Cán bộ phòng Tham khảo