Ngày đăng bài: 19/08/2017 11:37
Lượt xem: 4700
Danh sách cán bộ
  1. ThS. Nguyễn Cẩm Yến. Giám đốc Trung tâm
  2. ThS. Phan Thị Thương. Phó Giám đốc
  3. Nguyễn Thị Kim Dung: Tổ trưởng Tổ Công đoàn, cán bộ phòng Nghiệp vụ
  4. Tô Thị Nguyệt: Phụ trách phòng Giáo trình
  5. Trần Thị Vũ Thư: Phụ trách phòng Tham khảo và Bổ sung tài liệu
  6. ThS. Lê Thị Hải Hoan: Cán bộ phòng Nghiệp vụ
  7. Nguyễn Thị Thanh Hải: Cán bộ phòng Nghiệp vụ
  8. Hoàng Thị Thái Hà: Cán bộ phòng Mượn Sách tham khảo