Ngày đăng bài: 19/08/2017 11:37
Lượt xem: 10458
Danh sách cán bộ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

STT

Bộ phận

Học hàm, học vị

Chức vụ - Vị trí làm việc

1

Phan Thị Thương

Thạc sĩ

Giám đốc

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Cử nhân

 

 

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

Phụ trách Quản lý Bạn đọc

Tổ trưởng Tổ Công đoàn

 

3

Trần Thị Vũ Thư

Cử nhân

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

Phụ trách Bổ sung tài liệu

Phụ trách phòng Tham khảo

4

Lê Thị Minh Phương

Thạc sĩ

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

Phụ trách Biên mục tài liệu

5

Lê Thị Hải Hoan

Thạc sĩ

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

Phụ trách Xử lý dữ liệu

6

Nguyễn Thị Thanh Hải

Cử nhân

Cán bộ phòng Nghiệp vụ

Phụ trách Tài liệu số, tài liệu ngoai văn và tài liệu biếu tặng

7

Tô Thị Nguyệt

Cử nhân

Phụ trách phòng Giáo trình

8

Hoàng Thị Thái Hà

Cử nhân

Cán bộ phòng Tham khảo