Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen : Sáng kiến kinh nghiệm / Đào Thị Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
20tr. ; 30cm.

Trình bày một số khái niệm cơ bản: biện pháp, kể chuyện sáng tạo, biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện sáng tạo; một số biện pháp nâng cao hiệu quả kể chuyện sáng tạo cho trẻ 4- 5 tuổi
Đầu mục:2

2
Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc thực hiện chế độ chính sách đối với người học Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Hoàng Diệu Thúy
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
18tr. ; 30cm.

Trình bày các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chế độ chính sách liên quan đến người học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Đầu mục:2

3
Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ 5 - 6 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Phạm Thị Hiền
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
26tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, Các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ mầm non 5-6 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Sen
Đầu mục:2

4
Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức làm quen với toán cho trẻ 4 - 5 tuổi tại lớp A5 trường mầm non thực hành Hoa Sen : Sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Tám
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
16tr. ; 30cm.

Trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4 - 5 tuổi tại lớp A5 trường MNTH Hoa Sen
Đầu mục:2

5
Getting work done : Prioritize your work, be more efficient, take control of your time
Boston : Harvard Business Review Press, 2014
116p ; 18cm.


Đầu mục:2