Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ 5 - 6 tuổi trường mầm non thực hành Hoa Sen : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Phạm Thị Hiền
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
26tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, Các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ mầm non 5-6 tuổi tại trường mầm non thực hành Hoa Sen
Đầu mục:2

2
Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chưcs hoạt động giáo dục STEAM trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên / Nguyễn Thị Như Quỳnh
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
40tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM trường MNTH Hoa Thủy Tiên
Đầu mục:2

3
Kỷ yếu hội thảo: Giải pháp ứng dụng phương pháp Giáo dục Montessori và STEM tại các cơ sở Giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội / Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Hà Nội, 2022
91tr. ; 30cm.

Giới thiệu các bài viết tổng quan ứng dụng phương pháp Montessori trong giáo dục mầm non, tiêu chí ứng dụng phương pháp này tại các cơ sở giáo dục mầm non; Tiêu chí, nội dung, cách thức, nguyên tắc ứng dụng phương pháp Montessori trong giáo dục mầm non; Ứng dụng giáo dục STEM trong các cơ sở mầm non: tiêu chí, cách thức, điều kiện ứng dụng giáo dục STEM trong giáo dục mầm non
Đầu mục:0 Tài liệu số:1

4
5
Ứng dụng steam trong giáo dục mầm non : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở / Nguyễn Thị Thanh; Nguyễn Thị Nhung; Nguyễn Văn Duy; Vũ Thị Kiều Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2020
114tr. ; 30cm.

Giới thiệu khái niệm, sự ra đời của steam; Trình bày ứng dụng steam trong giáo dục;
Tài liệu số:1