Dòng Nội dung
1
A study on difficulties in writing skill of first - year english - majored students at national college for education and suggested solutions : Graduation thesis / Hà Thị Kiều Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
34tr. ; 30cm.

Tìm hiểu những khó khăn mà sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất thường gặp phải khi học kỹ năng viết, cũng như đề xuất một số biện pháp khắc phục những trở ngại đó
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
An analysis of english major students' difficulties in speaking english at NCE and possible solutions = Phân tích khó khăn của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh trường CĐSPTƯ khi học nói tiếng Anh và các giải pháp khả thi : Graduation thesis / Lưu Huyền Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
28tr. ; 30cm.

Trình bày các vấn đề gặp phải trong khi nói tiếng Anh của sinh viên, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục.
Đầu mục:1

3
Study on the causes of difficulties in reading skills of first-year English major students at National College for Education = Nghiên cứu các nguyên nhân gây khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm nhất ngành Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương : Graduation thesis / Nguyễn Thị Thu Trang
Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
38tr. ; 30cm.

Trình bày các nguyên nhân của những khó khăn trong kĩ năng đọc của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh tại NCE và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong việc tìm ra các chiến lược hiệu quả để học kĩ năng đọc hiểu
Đầu mục:1 Tài liệu số:1